Контроль якості

Oxalis щодня контролює, щоб уся продукція, що надходить на виробництво, була належним чином перевірена. Якість і безпека харчових продуктів є запорукою успіху торгової марки. Сертифікати, отримані Oxalis, є гарантією незмінно високої якості, якій можна довіряти.

Лабораторне тестування розсипного чаю і кави

Усі спеціалізовані дослідження і тести для Oxalis здійснює Лабораторія з дослідження продуктів доктора ветеринарної медицини Яна Шотоли з Кромержижа та Лабораторія метрології і випробувань Вищої школи хімічних технологій у Празі. Ці компанії зареєстровані у Чеському інституті акредитації та їх діяльність відповідає вимогам норм EN ISO / IEC 17025 и ISO 9001 у чинній редакції норм ЄС.

Тестування безпеки матеріалів та продукції

Тестування матеріалів, які перебувають у контакті з питною водою і продуктами харчування, для Oxalis здійснює акредитована установа Інститут випробувань і сертифікації у місті Злін. Суттєвою перевагою цієї організації є спроможність надати повний спектр послуг зі здійснення випробувань широкого спектру продуктів.

Система критичних значень HACCP

Понад вимоги законодавства Oxalis запровадив на своєму виробництві систему сертифікації HACCP. Система сертифікації HACCP є підтвердженням системного забезпечення безпеки продукції не лише згідно з вимогами європейського законодавства, але й відповідно до високих вимог сертифікаційної галузі.

ISO 9001:2009

Цей сертифікат є для Oxalis ще одним стимулом для підвищення стандартів якості. Підвищення якості наданих послуг гарантується прийняттям засад та стандартів управління системою менеджменту якості згідно з ISO 9001. Переваги цієї системи вже позитивно позначилися на загальній координації керівництва компанією, починаючи з приймання сировини і матеріалів і закінчуючи їх переробленням та продажем кінцевому споживачеві.

БІО-продукція

Усі можливі рівні контролю за дотриманням жорстких виробничих процесів спільно зі співробітниками Oxalis здійснюють уповноважені представники компанії KEZ. Уся біо-продукція належним чином сертифікована цією компанією.

P3-Total hygiene management – санітарна обробка

План і програму санітарної обробки для Oxalis було розроблено фірмою Ecolab. Уся санітарна обробка на виробництві Oxalis здійснюється згідно з жорсткими гігієнічними нормами, затвердженими для виробничого процесу та зберігання.

Охорона навколишнього середовища

Компанія Oxalis співпрацює з компанією ЕКО-КОМ a. s., що на сьогодні є авторизованою компанією в галузі перероблення пакувальних матеріалів. ЕКО-КОМ забезпечує збирання вживаних пакувальних матеріалів та їх перероблення.

ISO_9001_česká_verze_platnost_od_17102014 Certifikát_KEZ_česká_verze_platnost_do_21.6.2015_Stránka_1HACCP_česká_verze_platnost_od_17102014